Ny nettadresse!

Vi har ny nettadresse: viken.no/bleiker-vgs
Husk å oppdatere eventuelle bokmerker.

2AUA på bedriftsbesøk hos Asker Panorama. 

Onsdag 10. februar tilbrakte en av våre automasjonsklasser hele dagen hos en av våre lokale samarbeidspartnere - Asker Panorama. 

Asbjørn Olsen fra Oxer Eiendom hadde en god gjennomgang av de ulike systemene i bygget. Her var det fokus på elektro, varme, ventilasjon, og fornybar energi.

Bygget har en moderne teknologi som gjør det unikt i nærområdet, også i en opplæringssammenheng. Her er det helt unike energibrønner, et system som trender energiforbruket slik at dette blir optimalisert på en så god måte som mulig, samt mulighet til å overvåke de ulike systemene «live».

«I tillegg til utplassering som vi har i bedrift i løpet av året, er det også viktig å få sett hvordan ulike systemer spiller på lag i et så stort og komplekst bygg. Her ser vi virkelig at de ulike faggruppene må spille på lag for å få et best mulig anlegg.» Sier en av elevene ved Vg2 Automasjon.

Samarbeidet med det lokale næringslivet er helt nødvendig for å skape forståelse for opplæringen som blir gitt på skolen – dette er også med på å skape interesse for faget. Da får alle elevene noen felles eksempler vi kan bruke videre i opplæringen.

Vi er veldig takknemlig ovenfor Oxer Eiendom for at vi fikk til dette, særlig nå som situasjonen er som den er med tanke på korona og smittevern.

Dag Henning Borg

Faglærer

Til toppen