Asker kommune samlet avgangselever

Asker kommune samlet alle avgangselever fra både Bleiker, Asker og Nesbru videregående skole til en motivasjonssamling i anledning russefeiring. Samlingen ble gjennomført i Askers nye idrettshall, Leikvollhallen. 

Ordfører Lene Conradi åpnet samlingen som hadde til hensikt å vekke bevissthet hos elevene omkring hvordan de kan ha en fin russetid uten å ødelegge for seg selv eller andre. Conradi var tydelig på at det er viktig at elevene tok vare på hverandre. Nærpolitiet var også tilstede og understreket viktigheten av at elevene også viste hensyn til omgivelsene og etterkom pålegg fra politiet. Samtidig var de opptatt av et nært samarbeid og informerte om at de kom til å holde tett kontakt med både bussjefene og russepresidentene for å få til en best mulig dialog under russefeiringen. Leo Ajkic holdt til slutt en appell der han fremhevet viktigheten av å vise respekt, men også om måtehold når det gjalt bruk av alkohol og viktigheten av å ta avstand fra bruk av narkotiske stoffer. Ajkic, som både er programleder og programskaper av serien "Rus" som tidligere gikk på NRK, var avgangselevenes eget ønske til keynote speaker og høstet stor applaus hos elevene. 

Til toppen