Disse vant kunstkonkurranse

Av 160 søknader ble fem kunstnere invitert videre til en lukket konkurranse for kunstnerisk utsmykning ved Bleiker videregående skole. Camilla Steinum og Yngvild Rolland vant konkurransen med hvert sitt verk.Vinnerne av konkurransen er et innendørs kunstprosjekt av Yngvild Rolland og ett utendørs kunstprosjekt av Camilla Steinum. Vinnerforlagene skal produseres parallelt med byggeprosjektet, og være klart til skolestart 2022. Viken fylkeskommune   

Bleiker videregående skole skal frem mot skolestart 2022 renovere og pusse opp eksisterende bygg, oppgradere utearealene, samt få et nytt bygg kalt «Blyanten». 

Viken setter av midler til kunst i offentlige rom

Viken fylkeskommune er byggherre og setter av midler i byggeprosjekter til kunst i offentlig rom, etter gjeldende retningslinjer. Kunstprosjektet ledes av et kunstutvalg som velger ut kunst, og som koordinerer kunstprosjektet med byggeprosjektet.

Kunstutvalget har sett på flere potensielle steder for ny kunst, både utendørs og innendørs. Kunsten skal være tilgjengelig for alle elever og ansatte på skolen, og være tilpasset omgivelsene og det nye bygget.

Kunsten skal appellere til elever som er i startfasen på valg av yrkesvei. Den skal engasjere, utfordre og påvirke studenter og ansattes hverdag på en positiv måte.

Ett prosjekt utendørs, ett prosjekt innendørs

Bleiker vgs. ligger i området Risenga, med blant annet Risenga svømmehall og et fornyet opparbeidet uteareal. Kunstutvalget har derfor valgt å plassere ett av kunstprosjektene utendørs, og ett av kunstprosjektene innendørs i det nye bygget «Blyanten». 

160 søkere

Etter en åpen prekvalifisering var det hele 160 søkere som meldte sin interesse for kunstoppdrag ved Bleiker videregående skole. Av disse ble fem kunstnere invitert til en lukket konkurranse: Swhan Dler Qaradaki, Yngvild K. Rolland, Camilla Steinum, Lin Wang og Robin Danielsson. 

Vinnerne av konkurransen ble «Recordings» (innendørs) av Yngvild Rolland og «Regnemaskin» (utendørs), av Camilla Steinum.  

Høy kunstnerisk, tematisk og teknisk kvalitet

Kunstutvalget ved Bleiker videregående skole ledes av kunstkonsulent Signe Solberg. Øvrige representanter er arkitekt Jostein Rønsen, prosjektleder bygg Jan-Egil Blix, brukerrepresentant fra Bleiker videregående skole Inger Marie H. Milde  og spesialrådgiver Line Helen Danielsen fra Viken fylkeskommune. 

Kunstutvalget er svært fornøyd med valg av kunstnere og verk, som viser høy kunstnerisk, tematisk og teknisk kvalitet. Begge prosjektene relaterer seg til skolens arkitektur og landskap, i tillegg til å belyse aspekter rundt skolesituasjonen, livsfase og mangfoldet av elever og ansatte.

– Det er verk som vil tåle tidens tann

Det er verk som vil tåle tidens tann med generasjoner som kommer og går, og i sin dobbelthet i form og tematikk vil kunne engasjere og skape undring og ettertanke hos brukerne. Kunstutvalget ønsker å takke alle kunstnerne som har meldt sin interesse for prosjektet, og særlig de fem inviterte kunstnerne som alle leverte gode forslag til kunst ved Bleiker videregående skole. 

Vinnerforslagene skal produseres parallelt med byggeprosjektet og være klare til skolestart 2022. 

Om kunstnerne:

Yngvild Rolland 

Yngvild Rolland (1977) er bosatt i Oslo, og er en billedkunstner som jobber innenfor et bredt spekter av teknikker som lyd, skulptur, installasjon, video, tegning, trykk og tekster. Hun har utdannelse fra Camberwell College of Arts i London og Kunst- og håndverksskolen i Oslo. Hun beskriver sin kunstneriske praksis som konseptuell og idébasert.  

Rolland har vunnet konkurransen om et innendørs kunstverk for Bleiker videregående skole med kunstprosjektet «Recordings», et skulpturelt verk hengende fra taket i det nye bygget «Blyanten». Verket illustrerer lydbølger, hvor kunstneren har gjort opptak av sin egen stemme som sier ordene play – record – pause – fast forward – rewind – stop. Opptaket er visualisert som lydbølger overført til et skulpturelt verk utført i polerte og lakkerte stålrør som henger i lydbølge-formasjoner fra wire festet i taket.

Kunstneren har lenge arbeidet med lydens materialitet i form av skulpturelle verk og hvordan lyd eksisterer i tid og rom. Ordene som lydbølgen er formet av er gjenkjennbare for alle generasjoner og gir assosiasjoner til både barndom og voksenliv, yrkesliv og fritid. Kunstneren har arbeidet med tid og repetisjon som sentrale begrep for prosjektet, noe som relaterer seg til skolesituasjonen så vel som livet generelt.  

Camilla Steinum

Camilla Steinum (1986) bor og arbeider i Berlin/Oslo, og er en billedkunstner som jobber med installasjon, skulptur og tekstil. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. for tekstil, Weißensee kunsthochshule i Berlin og ved Malmö Art Academy.  

Steinum har vunnet konkurransen om et utendørs kunstprosjekt for Bleiker videregående skole med forslaget «Regnemaskin», som består av ti individuelle tofargede skulpturer, formet som abstraherte versjoner av symbolene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Sett fra bakkeplan får man assosiasjoner til gjerder eller bur, trebeskyttelse, blomsterbed eller sykkelstativer. Sett ovenfra, for eksempel fra vinduene i øvre etasjer på skolen, ser man tallene. Skulpturene gir illusjonen av at de vokser opp av gresset, i flere sterke fargenyanser, og vil skape forskjellige rom som inviterer til interaksjon.

Tallsymbolene belyser mange aspekter som relaterer seg til undervisningssituasjonen, hverdagslivet, som en måte å definere noe eller noen på, til noe mystisk og uforståelig og til det regelbundne. Prosjektet reflekterer over overgangen fra det barnlige og inn i en voksen og systematisert hverdag, gjennom de abstraherte og personifiserte formene.  

Artikkelen er opprinnelig publisert av sentral webredaksjon i Viken fylkeskommune.

Til toppen