Gult nivå fra og med mandag 3. mai.

Kommuneoverlegen i Asker har endret smitteverntiltak på skolene i Asker til gult nivå. Alle elever møter på skolen mandag 3. mai.

Koronavert vil være tilgjengelig og minne om smittevernregler i fellesarealer. Han deler også ut munnbind til elever. Ansatte henter munnbind på personalrommet.

For å begrense antall elever som har midttime samtidig følger hver klasse egen plan.

 

Regler for smittevern på gult nivå inkluderer:

Fysisk kontakt:

  • Unngå håndhilsning og klemming

Avstand:

  • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Unngå større samlinger.
  • Hold én meters avstand utenfor klasserommet (gjelder både ansatte og elever).
  • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.

Friminutt og fellesarealer:

  • Hold minst én meters avstand i friminutt og pauser

.Transport og skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.
  • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.

Oppdaterte smittevernveiledere for barnehage og skole.

Til toppen