Forventningssamtaler

Vi inviterer elev og foresatte til en forventingssamtale med kontaktlærer onsdag 18. eller torsdag 19. august.

Informasjon om tidspunkt, kontaktlærer og møtested er sendt i velkomstbrev til elevene.

Forventingssamtalen skal: 

 • Skape trygghet, åpenhet og tillit mellom eleven, elevens foresatte og lærere. 

 • Gi kontaktlærere og elever et godt utgangspunkt for videre elevsamtaler. 

 • Avklare gjensidige forventninger. 

 • Bidra til et godt samarbeid mellom elev/foresatte og kontaktlærer. 

 • Gi skolen bedre muligheter til å tilrettelegge opplæringen for enkelteleven og elevgruppen. 

 • Gi eleven mulighet til å samtale med kontaktlærer om faglige mål, motivasjon og innsats i skolegangen. 

 • Gi elevene best mulig grunnlag for en god skoletid på Bleiker videregående skole.

Spørsmål til vg1-elevene:

 1. Skolen, læring og trivsel
  Hva er målet ditt for dette skoleåret? 
  Hvilke fag er det du gleder deg til å ha? 
  Hvorfor? 
  Er det noen fag du gruer deg til å ha? 
  Hvorfor? 

 2. Fravær
  Hvordan var fraværet ditt på forrige skole? Lavt- Middels - Høyt
  Hvis høyt fravær, hvorfor hadde du det?
   
 3. Fritid
  Hva liker du å gjøre i fritiden din?
  Arbeider du ved siden av skolen
   
 4. Morsmål
  Hvilket morsmål har du?
  Har du hatt språkstøtte i norsk forrige skoleår?
  Hvis aktuelt – hvor lenge har du bodd i Norge? 
  (Dette spør vi om for å avklare om du har rett på eksamen i norsk som andrespråk.) 
   
 5. Er det noe annet vi bør vite om deg?
Til toppen