IT-bedrifter til Bleiker for å kapre IT-elever

Christian Westgaard i samtale med Mads Aasen og Jon Riisnæs fra Telenor Sunniva Mi Suki Nervik Elever fra informasjonsteknologi VG2 er attraktive som praksiselever. I disse dager kommer blant annet Telenor og har speed-intervjuer med elever for å sikre seg gode praksiskandidater. 

Elevene har har jobbet med å skrive CV og søknader i faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Det kommer godt med når klassene får besøk av IT-bedrifter som gjennomfører speed-intervjuer med hver enkelt elev. Flere bedrifter ønsker å være tidlig ute på besøk hos skolene, for å kapre seg de beste kandidatene. Elevene får intervjutrening og bedriftene får tilgang til morgendagens arbeidskraft innenfor IT-sektoren. Etter endt utdanningsløp på Bleiker videregående skole får elevene mulighet til å søke lærlingeplass hos bedriften.

Til toppen