Kick-off for ungdomsbedrifter

Trine Birgitte Dahl Tryggestad  Elevene som skal jobbe med ungdomsbedrift i år har denne uken deltatt på et stort kick-off i regi av Ungt Entreprenørskap Viken.

Salen på Colosseum kino i Oslo var fylt til randen med rundt 900 forventningsfulle elever fra 18 ulike videregående skoler i region Akershus i Viken. Fra Bleiker deltok nær 70 elever som skal jobbe med ungdomsbedrift i år. Arrangementet som kick-starter året med ungdomsbedrift er det første av flere arrangementer i regi av Ungt Entreprenørskap (UB) som elevene våre skal delta på.

Elevene fra Bleiker som skal jobbe med ungdomsbedrift i år har faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling (Påbygg og Medier og kommunikasjon vg3), og utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv (vg1 og vg2), i tillegg til elever fra Tilrettelagt Opplæring.

Årets kickoff var det første fysiske etter to år med pandemi som medførte at de fleste store UB-arrangementene ble gjennomført digitalt de siste to skoleårene.

Vi ønsker alle våre ungdomsbedrifter lykke til med UB-året!

Til toppen