Offentliggjøring av karakterer og klagefrister

Elevenes standpunkt- og halvårskarakterer offentliggjøres på Visma In School tirsdag 15. juni kl. 08.00.

Elever som avslutter skolegangen etter Vg2, og elever som slutter på tilrettelagt avdeling, får kompetansebevis eller vitnemål siste skoledag - tirsdag 22. juni.

Vg3 og Vg4 får det samme på avslutningsdagen - tirsdag 15. juni.

  • Informasjon om klage på standpunktkarakterer i fag og i orden og atferd, samt klageskjema, ligger på Vikens hjemmeside.
  • Når du klager må du fylle ut skjemaet og sende det til skolen på e-post bleikervgs@viken.no innen fristen.
  • Du mottar en e-post som bekrefter at klagen er mottatt.

 

  • Før du klager bør du ta kontakt med faglærer og få en tilbakemelding på standpunktkarakteren.
  • Du kan få veiledning til prosessen med å levere en klage på kontoret. For en faglig vurdering kan du få veiledning fra faglærer eller avdelingsleder.

 

  • Elever på Vg2 som skal ut i lære neste skoleår, og avgangselever i Vg3 og Vg4, kan benytte seg av hurtigklage. Da vil klagen behandles i klagenemd før ansettelse i bedrift eller inntak på høyskole/universitet.

 

  • Hurtigklagefristen er torsdag 17. juni kl. 09.00.
  • Ordinær klagefrist for alle standpunktkarakterer og orden og atferd er fredag 25. juni
Til toppen