Rødt nivå uke 49 og 50

Signere - Klikk for stort bilde Scott Graham / Unsplash  Kommuneoverlegen i Asker har vurdert smittesituasjonen til at videregående skole fortsetter på rødt nivå i 14 dager til. Ny vurdering vil bli foretatt 7. desember av kommuneoverlegen.

Undervisningen blir planlagt på rødt nivå for uke 49 og uke 50 etter samme modell som vi har hatt i uke 47 og uke 48 - med delte klasser (med unntak av OMFA, 4-er og 2-er grupper).

En viktig justering er at siden antall timer endrer seg i noen fag fra uke til uke - så fortsette elevgruppene og møte annenhver dag - men elevene møter samme uke dager i uke 49 som i inneværende uke 48.  En elev som har møtt mandag - onsdag og fredag i denne uken, gjør også dette i uke 49 - for så å være på skolen i tirsdag og torsdag i uke 50.

Kontaktlærer legger ut informasjon om hvor og når (digitalt eller på skolen) de ulike elevkohortene skal møte de to neste ukene.

Til toppen