Toppidrett for yrkesfag

Peter Solnør

Skoleåret 2023/2024 blir det mulighet å kombinere yrkesfag med toppidrett på Bleiker videregående skole. Det betyr at du kan ta en yrkesfaglig utdanning og kombinere med din idrettssatsing.

Hos oss kan du søke toppidrett som programfag på følgende utdanningsprogram:

  • Elektro og datateknologi
  • Helse- og oppvekst
  • Salg, service og reiseliv
  • Teknikk og industriteknologi
  • Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Du vil få 140 timer i året hvor du trener på din idrett. Det vil i praksis si at du får to morgenøkter to ganger i uka i tillegg til kroppsøving. Disse timene vil ligge samtidig som de andre elevene som har faget toppidrett.

140 timer i faget yrkesfaglig fordyping (YFF) vil erstattes med programfaget toppidrett. Timene eleven mangler i YFF må tas igjen før eventuell læretid begynner. Dette gjør at ordinær læretid blir utsatt med tilsvarende antall timer. Dette gjøres i avtale med bedrift.

Ønsker du dette tilbudet, så går du inn på vigo.no og søker det aktuelle yrkesfaglige programområde og gir skolen informasjon om at du ønsker å bli vurdert til å ta programfaget toppidrett (skjema ligger på skoles hjemmeside). Skjema må sendes til skolen innen 1. april for at vi skal kunne vurdere om du får mulighet til å velge programfaget toppidrett.

Søkere til toppidrett vil bli individuelt vurdert. Elever som har toppidrett som 2. eller 3. valg vil ikke bli vurdert.

Kontaktperson: Bjørn Harald Garfjell, avdelingsleder Idrett, mobil: 901 34 771.