Undervisning på rødt nivå uke 47 og 48

Flere bokstabler - Klikk for stort bilde Ed Robertson/Unsplash Kommuneoverlegen i Asker har anbefalt de videregående skolene til å iverksette smittevernstiltak på rødt nivå fremover. Vi åpner for at halvparten av elevene er på skolen hver dag. På denne måten vil smittevernstiltakene for rødt nivå ivaretas, deriblant at alle skal holde minst 1 meters avstand i alle situasjoner.

Ved Bleiker videregående skole gjelder følgende plan fra og med 16. november for undervisning. Timeplanen følges som normalt.

For uke 47 og 48 deles elevene i en klasse eller undervisningsgruppe i 2 faste grupper. Elevgruppene har undervisning på skolen annenhver dag og hjemmeskole annenhverdag. Kontaktlærer informerer elevene med konkrete planer i Teams. 

Elever i OMFA, 4-er og 2-er gruppene har undervisning på skolen hver dag. Dette gjelder også enkeltelever med særskilt behov for oppfølging. Disse blir direkte kontaktet av skolen. 

Undervisning på skolen og hjemmeskole er obligatorisk. Ved sykdom og fravær må du melde fra til din kontaktlærer.  Er du under 18 år må en av dine foresatt dokumentere fraværet. 

Elevtjenesten, helsetjeneste, IT, kontor, bibliotek, holder åpent for fysiske møter for elever som har behov for dette etter avtale. 

Viktig informasjon til elever som er på skolen for å unngå smitte: 

Ikke møt opp på skolen hvis du er syk.  
Blir du syk i løpet av skoledagen, informerer du lærer og drar umiddelbart hjem. Eksempler på sykdomstegn er feber, muskelsmerter og hodepine, i tillegg luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste.  

Vask hender ofte – god hånd- og hostehygiene er viktig 

Håndhilsning og klemming er forbudt.  

Hold minst én meters avstand fra hverandre i fellesarealer, klasserom, verksted og garderober 

På skolen oppholder du deg på klasserom og verksted. Gå inn og ut av den inngangen som er nærmest ditt klasserom/verksted.  

Vi oppfordrer elevene til å ta med matpakke og oppholde seg mest i eget klasserom. Skolens kantine er åpen, men uten sitteplasser. Unngå å gå til butikken i løpet av skoledagen. 

Dere skal ikke dele mat og drikke, skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.  

Bruker du et rom du deler med andre skal du rengjøre skrivepult ved øktens begynnelse og slutt.

Til toppen