Velkommen til skolestart 18. august

Onsdag 18. august starter et nytt skoleår, og vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til Bleiker videregående skole. 

Dere møter i skolegården mellom paviljongene og hovedbygget på riktig tidspunkt. 

Her vil dere få en velkomsthilsen fra rektor og møte kontaktlærer. Dere har en samling sammen i klasserommet før individuelle velkomsamtaler med kontaktlærer fortsetter. 

Elever på påbygg Vg3/4 og på YSK møter kl. 09.00 

Elever på Vg2 møter kl. 10.00 

Elever på Vg1 møter kl. 12.00 

Elever i kombinasjonsklassene møter etter avtale med kontaktlærer 

Alle elever mottar en sms med informasjon om tidspunkt for individuelle velkomstsamtaler i uken før skolestart. Foresatte er velkommen til å delta – enten fysisk eller digitalt. 

Oppdatert informasjon kommer i august. 

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag 

Møter du ikke første skoledag kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi skriftlig beskjed til skolen ved å sende en e-post til bleikervgs@viken.no så raskt som mulig. Du vil få svar fra skolen når vi bekrefter at beskjed er gitt og om fraværet er godkjent. 

Til toppen