Rådgivertjenesten og Lærekandidatkoordinator

Harald Backer Solberg  Vi som jobber her, skal bidra til å gjøre skolehverdagen din meningsfull og god. Det kan både være faglige eller personlige/sosiale utfordringer som gjør skolehverdagen vanskelig. Vår rolle er å veilede og hjelpe deg med å finne deg til rette i skolehverdagen. Vi samarbeider tett i elevtjenesten, og med lærere og ledelse for å gi deg den støtten du trenger. Du finner oss i 1.etg i G blokka mellom 8.00-15.30 hver dag og kan også kontakte oss på Teams, e-post og mobil.

Skolens rådgivere

Hege Trulsvik, hegetr@viken.no, 411 45 820

Ansvar for Salg, service og reiseliv vg1 og vg2, og Elektro og datateknologi vg1, vg2 og vg3 

Nina Iren Hølås, ninahol@viken.no, 976 51 683

Ansvar for Medier og kommunikasjon vg1, vg2, vg3, Informasjonsteknologi og medieproduksjon vg1 og vg2 

Margrethe Winstrup, margrethew@viken.no, 905 93 292

Ansvar for Kombinasjonsklassene, Helse og oppvekst vg1 og vg2, Påbygging til generell studiekompetanse vg4

Anniken Wiborg, ny rådgiver fra 1. oktober

Ansvar for Idrettsfag vg1, vg2, vg3, Teknologi og industrifag vg1 og vg2, og påbygging til generell studiekompetanse

Spes.ped. – og lærekandidatkoordinator

Kristin Engebakken Berg, kristb@viken.no, 996 97 047

Ansvar for informasjon og veiledning om:

  • Grunnkompetanse og mulige veier ut i yrkeslivet for deg som avslutter med grunnkompetanse etter endt videregående skole 
  • Opplæring ute i bedrift for lærekandidater 
  • Mulige veier til fagbrev 
  • Orientering til bedrifter om lærekandidatordningen 
  • Ansvar for koordinering av spesialundervisningen på skolen 

Lærekandidat

Lånekassen

Vilbli.no

Tautdanning.no

Samordna opptak

ANSA

Til toppen