Tilrettelagt opplæring

Bleiker videregående skole har følgende opplæringstilbud innenfor tilrettelagt opplæring: 

 

Klasser med 4-6 elever, bemannet med en lærer og en fagarbeider 

Mål for opplæringen: 

Elevene skal kvalifiseres for tilrettelagt arbeid, og for å fungere best mulig, og mest mulig selvstendige i sitt daglige liv. 

Innhold i opplæringen: 

Programfag: 561 årstimer 

Livsmestring og sosial kompetanse: 140 årstimer 

 

Alle klassene har i tillegg følgende fellesfag: 

Fag 

årstimer 

Norsk 

56 

Engelsk 

56 

Samfunnsfag 

56 

Matematikk 

56 

kroppsøving 

56 

 

 

Firergrupper ved Bleiker vgs: 

Innsøkning via programområde 

Bygg- og anleggsteknikk 

Teknologi og industrifag 

Teknikk og industriell produksjon 

Teknologi og industrifag 

Service, samferdsel og reiseliv 

Service, samferdsel og reiseliv 

Restaurant/matfag 

Helse og oppvekstfag 

Design og håndverk 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon 

 

Klasser med 2-3 elever, bemannet med lærere, vernepleier, fagarbeider (1:1 dekning) 

Mål for opplæringen: 

Elevene skal kvalifiseres for dagtilbud, og for å fungere best mulig, og mest mulig selvstendige i sitt daglige liv. 

Innhold i opplæringen: 

Programfag: 981 årstimer med vekt på kommunikasjon, samhandling, selvstendighet, fysisk aktivitet, deltakelse og livsmestring 

 

Toergrupper ved Bleiker vgs 

Innsøking via programområde 

Idrettsfag 

Helse og oppvekstfag 

Musikk- dans og drama 

Helse og oppvekstfag 

 

Vi har særlig kompetanse på undervisning av elever med autismespekterforstyrrelser/ utviklingshemming og elever med multifunksjonshemming, samt ASK og atferd som utfordrer.