Borg videregående skole

  • Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen
    Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Det er frivilling for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Resultater fra Elevundersøkelsen blir brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Aktuelt

Til toppen