Aktuelt

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Er du opptatt av klima?

Sarpsborg kommune har laget ny plan for klima og energi. Denne planen er nå ute på høring og vi vil vite hva du syns om den. Gjennom å svare på denne spørreundersøkelsen kan du være med på å si hva du mener om det som står i planen.    

Solvett-kampanje

Elevene ved Borg vgs som går i VG3 Apotek, har nå, ved inngangen til en solfylt sesong, arbeidet tverrfaglig med et prosjekt der de har planlagt og utformet en påskekampanje med fokus på solvett.  

Bestått fagprøve!

I dag kan vi gratulere David Blagojevic som bestått fagprøven i billakkererfaget!   Han har arbeidet med denne i skolens verksted hele denne uken, i dag ble den fullført og bestått! Fagprøven går over 5 dager. Han startet mandag 15.03 og avsluttet i dag 19.03.  

Koronasituasjonen ved Borg vgs 22.03

Sarpsborgskolene er som kjent på rødt nivå. Pga av høyt smittetrykk i Sarpsborg, har skolen gjort noen tilpasninger innenfor rødt nivå fra og med tirsdag 23.03. Dersom du er usikker på hvordan det påvirker din skoledag, ta kontakt med din kontaktlærer. Noe mer undervisning enn tidligere vil være digitalt i uke 12 og 14.  

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Norges beste kjemiprosessutdanning ved Borg vgs.

Har du bestemt deg for hva du skal velge? Store valg skal tas både på valg av Vg1, men også Vg2. Kjemiprosess er et spennende valg om du har gått Vg1 Teknologi- og industrifag og enda ikke har valgt videre løp.     

Studieforberedende tilbud på Helse og oppvekst

Har du et ønske om å bli sykepleier, vernepleier, sosionom, psykolog, lærer, barnehagelærer, barnevernspedagog eller lignende? Med bakgrunn i gode erfaringer de to siste skoleårene, vil Borg vgs også i skoleåret 2020-2021 tilby et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt for elever som etter fullført videregående skole, ønsker videre studier innenfor fagområdene nevnt ovenfor.    

Avlysing av eksamen

– Det er bra at statsråden nå avklarer at det ikke blir skriftlig eksamen i år. Det er det eneste fornuftige å gjøre i et år der elevene har fått så ulikt grunnlag for å ta eksamen, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.  

Informasjon fra Østfold kollektivtrafikk

Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult, endres også etterspørselen etter skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.  

Til toppen