Besøk fra Den kulturelle skolesekken

Elever i Viken fylkeskommune skal få muligheten til et kulturelt tilbud i løpet av skoleåret. Den kulturelle skolesekken har mange spennende tilbud og denne uken fikk elevene på Vg1 Bygg- og anleggsfag besøk av en arkitekt. 

Veronica T. Larsen

Den kulturelle skolesekken(DKS) leverer kunst- og kulturopplevelser til barn og unge i Norge. Elevene skal få muligheten til å oppleve et kulturelt innslag i sin skolehverdag. Det er profesjonelle kunstnere og utøvere som reiser ut til skolene i Viken. På Borg vgs skal vi i løpet av skoleåret ha flere besøk fra DKS.

Vi har denne uken hatt vårt første besøk og det var av Kristin Pedersen. Hun er sivilarkitekt og har 27 års erfaring fra felten. Det var elevene på Vg1 Bygg- og anleggsfag som fikk lov til å bli litt bedre kjent med bærekraftig arkitektur. Våre elever skal bli håndverkere, som må ta hensyn til bærekraftighet og miljø.

Spillet NOAHS ARK-itektur Veronica T. Larsen

Etter en kort introduksjon av noen forskjellige bærekraftige bygg, fikk klassene spille et spill som heter "Noahs ARKitektur". Som da tar utgangspunkt i temaene miljøutfordringer, bærekraftig arkitektur og det grunnleggende behov mennesker har for et trygt sted å bo. Spillet setter søkelys på arkitekturens samspill med miljø gjennom valg av tomt, konstruksjoner og materialer. Gress eller betong? Stål eller tre?

Elevene skulle ta noen valg av materialer som de ønsket å bruke og Kristin gikk deretter rundt og så om gruppene ble miljøsertifisert. Noen av gruppene fikk godkjent og andre ikke. Så kunne man diskutere hva man kunne gjort annerledes for å få ned miljøutfordringene. Det ble mange spennende diskusjoner i gruppene. 

Så skulle gruppene tegne bygningen som de hadde valgt materialer til. Her skal man da tegne i 3D og man skal prøve å få med konstruksjoner og materialer som gruppen hadde valgt. 

Kristin avsluttet besøket sitt ved å si at som arkitekt, så var hun veldig glad i gode håndverkere. Det er jo håndverkere som bygger det som arkitekter og byggherren ønsker. Derfor var det ekstra gøy for henne å besøke fremtidens håndverkere, her hos oss på Borg vgs.

Vi takker Kristin Pedersen og DKS for et spennende besøk!

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Til toppen