Brannvesenets råd til russen: Ikke glem bålforbudet

Russefeiringen er i gang – og endelig uten restriksjoner. Det blir heller ikke eksamen i år, og russen signaliserer ekstra lang feiring. Vi i brannvesenet antar at det blir mange sporty, unge mennesker utendørs også i år, og ønsker derfor å komme med noen gode råd om bål og grilling. Med på laget har vi årets russepresident i Oslo og gamle Akershus, Thomas Aasen.

Thomas Aasen er russepresident i Oslo og Gamle Akershus 

 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Asker og Bærum brann- og redning, Indre Østfold Brann og Redning, Øvre Romerike brann og redning og Oslo brann- og redningsetat er redd for at ikke alle russ er klar over at det er bålforbud over hele landet på denne tiden av året.

Forbudt, men lov

Thomas Aasen håper derfor at russen setter seg inn i reglene: «Det generelle, nasjonale forbudet betyr forenklet at det ikke er lov tenne ild – inkludert engangsgrill og bålpanne – i eller i nærheten av skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.»

Det nasjonale bålforbudet er ikke enkelt å forstå, for det er likevel tillatt å gjøre opp ild så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. «Det er hver enkelt som må vurdere om det er trygt å gjøre opp ild. Derfor er det beste rådet: Er du usikker, så bør du la være,» sier Thomas.

Sjekk din kommune

Dette med bål, er ikke lett. Brannvesenet skal være de første til å innrømme det. I tillegg til det nasjonale bålforbudet, kan det nemlig være ulike lover og regler i kommunene. Noen steder kan det være enda strengere forbud mot bålbrenning, og blir våren og sommeren tørr, kan kommuner også utvide forbudet.

What to do?

I flere kommuner er det tilrettelagte helårs grill- og bålplasser og oversikt over disse finner man enten på kommunens eller det lokale brannvesenets hjemmesider. På slike bålplasser er det tilrettelagt for bål og grilling på en trygg måte, og det er et system på søppelhåndtering. Men også disse kan bli stengt i enkelte kommuner hvis skogbrannfaren blir stor.

Til slutt pekefingeren

Brannvesenet er nødt til å fortelle at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er viktig å huske på at dersom du ved uaktsomhet forårsaker brann, kan du bli erstatningsansvarlig eller få en bot. Også på de faste, helårs bålplassene er du ansvarlig for dine handlinger. Forebyggendeforskriften påpeker at alle har plikt til aktsomhet. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan det medføre straffeansvar, erstatningsansvar eller bot.

Russepresidenten avslutter: «Det er ikke noe man ønsker seg i russetiden! Jeg oppfordrer alle som er på vei ut i skog og mark med telt, sovepose, engangsgrill og grillkull, om å sjekke hva som er lov av bålbrenning der de er».

Hilsen

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Øvre Romerike brann og redning, Asker og Bærum brann- og redning IKS, Indre Østfold Brann og Redning og Oslo brann- og redningsetat

Til toppen