Er du opptatt av klima?

Sarpsborg kommune har laget ny plan for klima og energi. Denne planen er nå ute på høring og vi vil vite hva du syns om den. Gjennom å svare på denne spørreundersøkelsen kan du være med på å si hva du mener om det som står i planen.

To hender som holder jordkloden - Klikk for stort bildeJordkloden i våre hender Ukjent   

Sarpsborg kommune ønsker å gi ungdommen i Sarpsborg mulighet til å si hva de mener om kommunens nye klima- og energiplan som er ute på høring nå. Kommunen har laget et spørreskjema(se nederst i artikkelen) som vi ønsker at så mange som mulig fra og med 8. klasse til og med Vg3 skal svare på.

Ved å delta i spørreundersøkelsen vil elevene kunne være med å påvirke hvordan kommunen jobber med klima og energi. De vil også lære litt om ulike tema som blir omtalt i klimaplanen.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om det som står i høringsutkastet til kommunens klima- og energiplan. Skjemaet består av 16 spørsmål hvorav 15 spørsmål i hovedsak er avkrysningsspørsmål, mens undersøkelsen avsluttes med et åpent spørsmål hvor elevene kan utdype med tekst om hva de synes er det viktigste som kan gjøres for å redusere utslipp av klimagasser.

Spørreskjemaet kan også tas med inn i undervisningen, og kan være en fin måte å få en diskusjon om klimagassutslipp, klimaendringer og energi.

Frist til å besvare spørreskjemaet er 21.04.2021.

Spørreskjema om klima- og energiplan i Sarpsborg kommune.

Til toppen