Fiskelykke på SPAN

Det var stor glede og mestringsfølelse da livets første fisk sprellet på kroken. Elevene på vår tilrettelagte avdeling har vært på fisketur i det nydelige høstværet for å klassifisere ulike fiskearter.

  

På vår tilrettelagte avdeling, arbeider elevene i C-klassen hver onsdag med enkelte av målene fra programområdet naturbruk. Akkurat denne uken er det mål innenfor naturbasert tjenesteyting og produksjon som står på planen, og da har elevene vært på fisketur for å klassifisere ulike arter. Elevene fikk mye fisk, både hvitting og småsei, og de fikk se på fangsten til andre fiskere.

Elevene fikk prøve å rense eFiskelykke!n makrell, så på lever, tarmer og magesekk. For enkelte av elevene var det første gang de holdt i en fiskestang, og det var stor glede og mestringsfølelse da livets første fisk sprellet på kroken.

 Dion, Jesper og Alexander hadde godt samarbeid, og dro sikkert opp 20 fisk til sammen. En svært lærerik tur. Neste onsdag er det teori på skolen, hvor elevene skal lære mer om sei, hvitting og makrell. Da skal elevene skrive fakta, finne bilder og skrive korte tekster fra fisketuren. Og det er slik opplæringen foregår i dette faget. Den ene uka er man utenfor skolens område, på andre læringsarenaer, den andre uka gjennomgås opp temaet i klasserommet og det jobbe teoretisk med det. Slik lærer elevene med flere sanser. Både elever og lærere stortrives med denne måten å lære på.

     

Til toppen