Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Det er frivilling for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Resultater fra Elevundersøkelsen blir brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv. 

Elevundersøkelsen Pixabay

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Les mer informasjon om Elevundersøkelsen her (PDF, 104 kB)

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:

Telefon: +47 23 30 12 00

Epost: post@udir.no