Ny smitteveileder for de videregående skolene

Mindre grupper når skolene er på rødt tiltaksnivå og mulighet for å anbefale bruk av munnbind på skolenes fellesarealer. Ny smittevernveilederen for videregående skoler gir tydeligere råd. Fortsatt gjelder det å være hjemme hvis man er syk, holde avstand til andre og god hånd- og hostehygiene.

Gutt med munnbind leser i bok - Klikk for stort bilde Alexandra Koch/Pixabay  

– Den nye smittevernveilederen er tilpasset videregående skole, og det er veldig bra, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse i Viken, Solveig Helene Olsen. I videregående skole er elevene samlet i mange ulike grupper i løpet av en skoledag. Elevene kommer i tillegg fra større områder og også fra flere kommuner. Dette gjør at de videregående skolene har andre utfordringer enn ungdomsskolene.

Viktige presiseringer

 Hovedregler:

  • Vær hjemme hvis du er syk, hold avstand til andre, vask hendene og dekk munnen når du hoster.
  • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at mange skoler må dele klassene i mindre grupper, for eksempel i halve klasser.
  • Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.

Bedre smittevern – krevende å organisere

Fylkesdirektøren sier at den nye smitteveilederen, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, stiller krav om en halvering av antall kontakter i løpet av en uke når skolene er på rødt nivå.
– Færre kontakter vil bidra til bedre smittevern, men vil samtidig gjøre det mer krevende for skolene å organisere opplæringen. Ikke alle skolene har avlastningslokaler de kan benytte til undervisning, og rødt nivå kan dermed føre til mer digital opplæring, selv om målet er at elevene skal være mest mulig på skolen.

Grunnreglene er fortsatt viktige

Fortsatt gjelder de grunnleggende reglene: Vær hjemme hvis du er syk, hold avstand til andre og sørg for god hånd- og hostehygiene. Trafikklysmodellen - grønt, gult og rødt tiltaksnivå – er videreført i den nye veilederen, men den er tydeligere på hvordan man skal holde god nok avstand på de ulike nivåene.

Kan anbefale munnbind

Videre åpner smittevernveilederen for at skoleeier og lokale helsemyndigheter sammen kan vurdere om de skal anbefale at elever og ansatte på skolene bruker munnbind utenfor undervisningen. Bruk av munnbind utenfor klasserommene – i skolegården og i fellesområdene – er ment som et ekstra smitteverntiltak, men det anbefales at munnbind ikke brukes i undervisningen.
– Smitteveilederen understreker at det skal være frivillig for elever og ansatte å bruke munnbind, og til bruk på skolene bør de være gratis, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse I Viken, Solveig Helene Olsen.
– Vi sikrer gratisprinsippet ved at Viken har bestilt munnbind til skolene.
Hun understreker at bruk av munnbind ikke er en erstatning for å holde avstand til hverandre eller, og munnbind erstatter heller ikke de øvrige smittevernstiltakene.

Den nye smittevernveilederen finner du her

Ivaretar flere hensyn

Den nye smittevernveilederen er oppdatert i tråd med kunnskapen om de nye, muterte virusvariantene og hvordan disse smitter blant barn og unge. Ved siden av at skoleeiers ansvar for smittevern kommer tydeligere frem, er den nye veilederen også tilpasset både voksenopplæring og elever med særskilte behov. I veilederen anbefales det at elevrådet og skolehelsetjenesten aktivt deltar i planleggingen av smittevern ved skolen, for å ivareta brukerperspektivet.

Tydeligere for skolene

I den nye veilederen er de gjeldende rådene tydeligere og den skal være enklere å følge.
– Vi håper den nye veilederen vil gjøre rådene og anbefalingene klarere for skolene, sier Solveig Olsen.
Hun ser at stadig nye anbefalinger og tolkninger har vært krevende for skoleledere, lærere og elever å forholde seg til.
– Det er bra at vi har fått gehør for våre innspill til veilederen, og at ansvaret fylkeskommunen har som skoleeier, også kommer tydeligere frem. Det gir oss et noe større handlingsrom og klarere regler for hva vi kan anbefale for våre skoler.
I dagens smittesituasjon er det viktigere enn noen gang at elevene etterlever smittevernrådene. Viken jobber med å se på en ordning med koronaverter som kan veilede elevene slik at lærerne og lederne på skolen kan konsentrere seg om undervisning.
– Skolenes ansatte har gjort en formidabel innsats over lang tid, og vi vet at de står i en krevende situasjon når de skal ivareta smittevern samtidig som de skal legge til rette for god opplæring både på skolen og på hjemmeskole, sier Solveig Olsen.

Kunnskapsdepartementets omtale av den nye smittevernveilederen

Til toppen