Fremtidens taktekkere?

Det er et høyt arbeidstempo når elevene på VG1 byggfag arbeider med takrennesystem. 

 

Elevene i klasse 1BAA er i full gang med å legge takshingel og montere takrenner. Underveis vurderes arbeidet av lærer Linn Merethe Hammerstad. I læreprosessen må elevene også vurdere eget arbeid og rette opp eventuelle feil.

Elevene befinner seg nå i "Blikkenslagermodulen" i læreplanen der de knekker plastbelagte stålplater som brukes til å lage vindusbeslag, forkantbeslag og takrennesystem.

I prosessen må elevene også skrive logg over arbeidet de gjør og dokumentere med bilder. 

 

    

Til toppen