Husk å søke skoleskyss

Noen elever har rett til gratis skoleskyss, for eksempel hvis de bor en viss avstand fra skolen, har nedsatt funksjonsevne eller av andre grunner ikke kan gå til skolen.

Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Det er korteste gangavstand mellom hjem og skole/utplasseringssted som avgjør om du har rett til skoleskyss. Avstanden beregnes automatisk på fylkeskommunens elektroniske kart, levert av Statens kartverk.

For elever med funksjonshemming er det ingen avstandsgrense. Dette gjelder også elever som har midlertidig behov for skyss på grunn av sykdom eller skade. Ta kontakt med din skole dersom du skal søke om unntak.

Søk om skoleskyss.

Østfold Kollektivtransport printer kort til alle som har søkt skyss innen den 21. august. Om du søker etter denne datoen, så vil skolen være ansvarlig for denne prosessen og det vil kunne ta litt lenger tid.

Skolene vil motta kortene i løpet av uke 35 og elevene vil få utdelt disse via sin kontaktlærer. Prosessen vil ta noe tid og derfor kan elever reise gratis med bussen til/fra skolen fra og med skolestart den 17.august t.o.m. den 9. september. 

Har du spørsmål rundt skoleskyss, så kan du lese mer på denne nettsiden

Til toppen