Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen 2022

I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Tre glade elever sitter rundt en datamaskin og jobber - Klikk for stort bilde Getty Images  

Formål med undersøkelsen

  • Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
  • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
  • Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Hva spør vi om i Ungdata?

  • Venner, fritid og mediebruk
  • Familie, skole og nærmiljø
  • Helse, trivsel og livskvalitet
  • Mobbing, vold og trakassering
  • Regelbrudd og rusmiddelbruk
  • Kjønn, klassetrinn, foreldres utdanningsnivå og landbakgrunn, bosituasjon

Foresatte kan se spørreskjema ved å klikke på denne siden.

Ansvarlig for undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet og KORUS Øst, på oppdrag fra Viken fylkeskommune. Ønsker du å lese mer om undersøkelsen, så finner du all informasjon her. (PDF, 179 kB)

Til toppen