Kvalifisert for jobbe i høyden

Våre elever på VG1 bygg og anlegg har de to siste ukene deltatt på kurs i stillasbygging, og alle er nå kvalifiserte for å sette opp stillas som er inntil 5 meter.

 

Som elev på VG1 bygg- og anleggsteknikk, er det mye du skal lære. Det handler mye om å utvikle grunnleggende kompetanse innenfor bygg og vedlikehold av bygninger, anlegg, veier, vann og avløpsinfrastruktur og annen infrastruktur.

Programfagene skal også bidra til at elevene følger kravene i regelverket ved bruk av produkter og i arbeid innen bygg- og anleggsteknikk, og et av kompetansemålene i læreplanen er at elevene skal kunne montere og bruke arbeidsplattformer opp til 5 meter og gjennomføre risikotiltak ved arbeid i høyden.

I uke 45 og 46 har altså elevene ved Borg vgs gjennomført kurs i stillasbygging. Elevene har gjennomført 7, 5 t teoretisk opplæring og 7, 5 t praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person.  Kurset ble avsluttet med en teoretisk og praktisk prøve, som alle bestod. 

Til toppen