Mye å spare på å bytte til LED-lamper

Noen av våre elever på elektro fikk både prøvd seg som elektrikere i eget klasserom, samt erfare hvor mye det er å spare på å bytte til LED-lamper. Dette er spesielt relevant med dagens strømpriser.

Klasse 1ELD tar ned gamle armaturer og monterer nye LED-lamper Jim Arne Olsen  

Elevene på elektro trenger å øve seg i praktiske arbeider innenfor de retningslinjer (elsikkerhet, HMS og kildesortering) som styrer opplæringen i praksis i skoleverket, og da nye LED-lamper skulle byttes i hele A-blokka, ønsket elektroelevene våre å bidra.

I en tid med høye strømpriser, er det spesielt relevant. Dette vil være svært strømbesparende, og elevene vil får et bedre lys i klasserommet, som er flimmerfritt. Gamle lysstoffrør gir et lys der frekvensen er 50 Hz – noe som gir et lys som flimrer. Dette kan oppleves som slitsomt for øyet over tid, og kanskje gjøre deg sliten i hodet i løpet av en lang skoledag. Og kanskje det viktigste: I dette arbeidet ligger det mye læring for elevene våre. Elevene vil lære å demontere de gamle lysarmaturene og kildesortere dem.

Jobben ble utført i løpet av 4 timer i hvert klasserom med tilknyttet gang og garderobe.

Mye å spare i strømkostnader

Strømforbruket  i klasserommene ble målt før og etter vi byttet til LED lamper.

Elevene har beregnet hva vi faktisk sparer hver dag (8 timer) med like godt/bedre arbeidslys, og til dagens strømpris:

            Effektforbruk FØR bytte i klasserom A214:

            P = U x I = 230V x 9,3A = 2139W

            Effektforbruk ETTER bytte:

            P = U x I = 230V x 2,7A = 621W

Dette betyr altså en besparelse på 1518W, eller ca. 1,5 kW hver time lyset står på.

Med dagens strømpris (inkl. påslag + nettleie) på ca. kr 4 per kWh og et klasserom der lyset står på i 8 timer blir besparelsen regnet i kroner og øre:

            1,5 kWh x 8 timer x strømpris totalt = 1,5 x 8 x 4kr = kr 48,-

Ved å bytte til nye LED-lamper i ett klasserom, sparer skolen 48 kroner i strømutgifter hver dag med dagens strømpris.

Til toppen