Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev kan du enten bestille gjennom fylkeskommunens PC-ordning, eller du kan bruke din egen maskin dersom du har en god maskin fra før.

Hvis du bestiller gjennom fylkeskommunens ordning, eier du maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om og bestill elev-PC/elev-Mac

Utstyrsstipend dekker standard-PC

Elever kan hvert år søke om utstyrsstipend fra Lånekassen. Hvis du velger å bruke hele utstyrsstipendet på elev-PC, dekker det over tre år prisen for en standard elev-PC.

Vg3-elever og OPUS fortsetter i gammel ordning

De som var elever i Viken allerede fra 2020, og som starter på Vg3 til høsten, fortsetter innenfor samme elev-PC-ordning som før. Det samme gjelder for OPUS/voksenopplæring.

Til toppen