Nye retningslinjer rundt testing og karantene

Hender med latexhansker håndterer koronaprøve i reagensrør - Klikk for stort bilde Unsplash/Mufid Majnun  

Nytt skoleår og vi starter på grønt nivå. Retningslinjene rundt testing og karantene er noe endret sammenlignet med forrige skoleår. Fra 16. august kan elever teste seg ut av karantene, dersom det oppstår koronasmitte skolen. Dette etter beslutning fra kommuneoverlegen. Testingen må gjennomføres i samsvar med covid-19-forskriften og retningslinjer fra sentrale myndigheter og Sarpsborg kommune.

Testingen vil bestå av hurtigtest med fremre neseprøve, ikke dyp neseprøve som tidligere.

Ungdomsskole, videregående og voksenopplæring - slik håndteres smittetilfeller:

  • Elever og ansatte som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
  • Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger. Testen tas på kommunens testsenter.
  • Test 2: Tas på dag 3. Testen tas på skolen og testsenteret er ansvarlig for dette. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 2.
  • Test 3: Tas på dag 5. Testen tas på skolen og testsenteret er ansvarlig for dette. De testede kan være på skolen hele tiden rundt prosessen med test 3.
  • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

 

Disse må fortsatt i vanlig karantene:

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til den som er smittet, må fortsatt gjennomføre vanlig smittekarantene.

Dette gjelder for vaksinerte:

  • Fullvaksinerte slipper smittekarantene - hvis eksponeringen for smitte har skjedd tidligst 1 uke etter andre vaksinedose.
  • Delvis vaksinerte slipper også karantene - hvis eksponeringen for smitte har skjedd 3-15 uker etter første vaksinedose. Men de må testes med PCR-test (ikke hurtigtest) mellom døgn 3 og 7 etter eksponeringen. Disse kan altså være på jobb/skole som vanlig.

Hvorfor lettelser i karanteneordningen?

Lettelser i karanteneordningen er innført fordi vaksinedekningen er økende - og fordi de med høyest risiko for et alvorlig sykdomsforløp er beskyttet. Derfor kan nå smittekarantene i mange tilfeller erstattes av testing.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer at det er forsvarlig å gi unntak fra smittekarantene, i samsvar med nye retningslinjer, for personer under 18 år som er nærkontakter. 

I tillegg kan unntaket også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter - etter beslutning fra kommuneoverlegen.

Lettelsene gjelder kun ved smittekarantene, ikke innreisekarantene.

Det er verdt å merke seg at det kan forekomme endringer i de skisserte rutinene i ukene som kommer. Dette kan skje ved nye anbefalinger fra sentrale myndigheter eller ved behov for optimalisering av praktiske rutiner internt i kommunen.

Til toppen