Rådgivertjenesten

Rådgivertjenesten er en del av elevtjenesten sammen med helsesykepleier, miljøarbeider og Nav-veileder. Elevtjenesten skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Elevene kan ta kontakt uansett årsak. Husk at vi er her for deg!

Hva vi kan hjelpe deg med

Elevtjenesten består av to rådgivere med ansvar for sosialpedagogikk og karriereveiledning, NAV-veileder, miljøarbeider og helsesykepleier. Alle i elevtjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi kan hjelpe deg med f. eks:

 • veiledning knyttet til yrkesvalg
 • veiledning knyttet til skolesituasjonen
 • veiledning knyttet til helse
 • veiledning knyttet til hjemmesituasjon

Elevtjenesten samarbeider med kontaktlærere og rådgivere og er et tilbud til alle elever ved skolen.

Lederen for elevtjenesten er Trine Magnussen.

Hvor finner du oss?

Du finner Knut, Kirsti og Kine i 1. etg. i B-blokka. Om du kommer inn hovedinngangen, så er det gangen til venstre. Pål har kontor oppe ved IT og Ole-Martin har kontor i gangen rett før inngangen til B-blokka.

Hvem er vi?

Knut Oddvar Johansen - Rådgiver

Knut er rådgiver for utdanningsprogrammene Teknologi- og industrifag, Elektro- og datateknologi og Bygg- og anleggsteknikk.

Ole-Martin Glende Eriksen

Ole-Martin er rådgiver for utdanningsprogrammene på Helse- og oppvekst. Han er foreløpig tilgjengelig som rådgiver mandag, tirsdag og fredag. Hans kontor finner man ved å gå første døren til høyre i B-blokka om man kommer fra Glasshallen.

Pål Arne Eriksen - Miljøarbeider

Pål er skolens miljøarbeider og han kan du prate med om hva som helst som du har av spørsmål. Pål er synlig i skolen og bidrar til vårt gode miljø på skolen.

Kirsti Sulusnes - Helsesykepleier

Ida er vår helsesykepleier og har kontor til venstre når du kommer inn hovedinngangen. Her kan du se mer om hva helsesykepleier kan hjelpe deg med.

Kine Karlsen - Nav-veileder

Sosialfaglig rådgiver hjelper deg når du møter problemer og utfordringer knyttet til forhold utenfor skolen, som kan få konsekvenser for skolegangen din. Kine kan bistå hvis du har problemer som går utover opplæringen eller gjør dagliglivet vanskelig. Hun er ansatt i NAV og er tilgjengelig på Borg vgs for alle elever på alle utdanningsprogram. 

Hva kan sosial veileder hjelpe deg med?

 • personlige vansker
 • familie, relasjoner og hjemmeforhold
 • økonomi
 • bolig
 • jobbsøk
 • psykisk helse
 • rus

Hun samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige etater når mer omfattende og helthetlig hjelp er nødvendig. NAV-veileder kan også henvise videre til øvrige hjelpeapparater i kommune.

Ring eller send SMS til : 41295143

Trine Magnussen - Leder

Trine er lederen for Elevtjenesten og sitter i 2.etg i B-blokka sammen med de andre lederne. 

Kontor-/åpningstider

Elevtjenesten er tilstede på skolen fra kl. 8.00-15.30

Til toppen