Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. Skolens helsesykepleier heter Kirsti Sulusnes. Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge. Dette gjøres ved å øke elevenes evne til å ta vare på egen helse og trivsel.

Vår helsesykepleier Kirsti driver forebyggende helsearbeid. Hun har kontor i 1. etasje i B-blokken. Du kan få drop-in-timer eller avtale på forhånd en tid for samtale.

Hun kan hjelpe med:

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Kontakt oss 

Helsesykepleier har kontor nede i glasshallen like ved hovedutgangen 

Kontakt oss på telefon 98 90 15 38 eller e-post kirstis@viken.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Samarbeidspartnere

 • Foresatte
 • Elevtjenesten
 • Fastlege
 • PPT
 • BUP
 • Barne- og familieteamet
 • Psykiatrisk sykepleier/psykolog

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og må ha samtykke fra elev/foresatte for å samarbeide med andre.

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.  

Se også  

Til toppen