Historien om Borg videregående skole fra 1905-2020

Borg videregående skole har en historie som går helt tilbake til 1905. Dette er en historie om en skole som har hatt yrkesfag i fokus siden oppstart.

HISTORIEN OM BORG VIDEREGÅENDE SKOLE 1905-2020

Fremsynte menn i Sarpsborg forsto at det i samfunnet var behov for opplæring i praktiske fag. Sarpsborg kommune besluttet derfor i august 1905 at de skulle starte en lærlingskole. Navnet på skolen ble Sarpsborg tekniske Aftenskole som holdt til i Sannesundveien.

Borregaard har helt fra staren bidratt til drift av skolen. Hafslund ga også årlige beløp til skolen. I 1908 flyttes skolen til Kirkegaten skoles lokaler. Elevene går aftenskole og jobber på dagen, og elevtallet øker for hvert år.

I 1936  byttet skolen navn til Sarpsborg fagskole. Det store elevtallet gjorde at det ble ny skoleordning og skolen ble lagt til dagtid og ble en ble 2-årig skole etter folkeskolen.

I 1937 bevilget Borregaard 50.000 kr til nybygg , men byggeplaner ble imidlertid utsatt pga 2.verdenskrig. Skolen var spredt over flere lokaler; elektrikere i Pellygata, snekkere i St. Marie gate og Teori i Kirkegata skole. I 1942 ble det fast billinje ved skolen som holdt til i Borregaards lokaler.

Lov om yrkesskoler for håndverk og industri var utarbeidet i 1940 men ble ikke iverksatt før etter 1945. Skolen skulle gi både 1- og 2-årig utdanning. Sarpsborg fagskole hadde da linje for bil- og motormekaniker, byggsnekker, tømrer og sveiser. Disse utdanningsprogrammene har skolen fortsatt.

1 juli 1946 ble navnet endret til Sarpsborg Yrkesskole.

Kirke- og undervisningsdepartementet gir klarsignal til å bygge ny skole, og i 1954 er byggingen i gang. Den nye skolen blir bygget i Oscar Pedersens vei 16. I skolens styre er det på det tidspunktet det en skreddermester, murmester, rørleggermester, formann, bestyrer, lærer og rektor Johan Ottne.

Gamle Borg vgs i Oscar Pedersens vei 16 

Alle 11 lærere som er ansatt ved skolen på dette tidspunktet, er menn og de underviser innenfor 6 yrkesvalg; elektriker, bilmekanikk, mekanikk, rørlegger, tømrer og sveis.

I 1964 overtar Østfold fylkeskommune som skoleeier, og skolens navn endres tilbake til Sarpsborg Yrkesskole. Antall ansatte øker fra 11 til 20 lærere i full stilling og 19 timelærere, 2 kontoransatte, 1 vaktmester, 6 renholdere, 1 førstelærer og rektor. Undervisning foregår etter godkjente læreplaner fra 1965. Skolen er i en prosess fra ren yrkesskole for gutter i håndverk og industri til et mer allsidig tilbud. Søkningen til skolen er så stor, at flere parallelle klasser opprettes bla. i rørleggere og kjole- og draktsøm.

Høsten 1973 starter to klasser i husstell, og i 1975 ble en klasse fotterapi i det andre av Kirkegata skoles 2 bygg. I 1977 starter hudpleie i samme bygg.

Den første fotterapeutklassen ved Borg vgs 1977   

 På 1980-tallet opprettes nye linjer og flere klasser  

  • 8’er gruppe i mekaniske grunnfag
  • 8’er gruppe i husstell
  • GK: bygg og anlegg, maler, og kjemiprosess, søm- tegning-form og farge, tømrer
  • VKI Omsorgsfag, elektroinstallatør

Etter oppstart av så mange nye tilbud er skolen for trang igjen, og et tredje utbyggingstrinn vurderes. Dette skrinlegges, og vi leier lokaler i lokalsamfunnet.

I 1986 feirer skolen 50-års jubileum!

21.03.88  er starten på «Nye Borg» Det vedtas å bygge Nye Borg videregående skole i Raveien 1 i Skjeberg, og i november 1991 står Nye Borg vgs klar til bruk med sine 11630 m2.

Bygget er spesielt, noe utradisjonelt utformet av arkitekt Leif Lindgren, samme arkitekt som Sarpsborg rådhus. Typiske detaljer er bl.a. mye glass i både tak og vegger, spesiell fasong på hjørnevinduer, store, lyse lokaler, hvite vegger og lyse gulv.  Dette gir skolen et klart særpreg.

Arkitekttegning av skolens glasshall    Fellesområde på Borg vgs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men skolen trenger fortsatt mer plass, og E-blokka kjøpes opp. Først benyttes den av bygg- og anlegg og kjemi og prosess. I dag holder voksenopplæringen og skolens spesial-pedagogiske avdeling til der. Våren 2020 ble det bygget et flott uteområde til våre elever ved spesial-pedagogisk avdeling (SPAN)

Nytt uteområde i 2020 for elever ved spesial-pedagogisk avdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borg videregående skole er også i dag en ren yrkesfaglig skole med opplæring innenfor flere fagfelt. Med en lang yrkesfaglig tradisjon i ryggen, er det en skole med tett samarbeid med næringslivet samt høy kompetanse innenfor yrkesfagene.  Dette er helt i tråd med skolens motto: "Vi kan yrkesfag!"

 

 

Wikipedia Borg videregående skole