Helsefremmende skole

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat.  På Borg videregående skole skal du merke at du går på en helsefremmende skole.

Skolebøker og eple - Klikk for stort bilde pexels.com/CC0    

   

Hva er helsefremmende skole? 

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen. 

Hvorfor satser vi på helsefremmende skole?

Borg vgs satser på en helsefremmende skole fordi vi ønsker å legge det aller beste grunnlaget for læring. Når du møter opp i klasserom eller verksted, ønsker vi at du som elev skal være mett, uthvilt og klar for å arbeide i omgivelser der du føler deg trygg.

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole? 

Allerede første skoledag, skal du merke at du går på en helsefremmende skole. Det er viktig at du fort føler deg trygg i klassen, blir kjent med dine lærere og klassekamerater, derfor bruker vi tid de to første ukene til å bli kjent og trygg, samtidig som vi selvsagt også arbeider med skole.

Elever på aktivitetsdagen høsten 2019 - Klikk for stort bildeElever på aktivitetsdagen høst 2019 

I løpet av de første skoleukene, blir det også arrangert en aktivitetsdag der du skal være sammen med klassen og kontaktlæreren din. Denne dagen er en naturlig del av skolestarten på Borg vgs.

 

 

 

 

 

 

Skolen har en kantine på skolen med et variert utvalgt. Elevene kan også hente seg frukt i kantina hver dag. Skoledagen starter imidlertid hver dag med grøtservering i glasshallen, der vår miljøarbeider Pål serverer nykokt havregrøt til den som vil ha. 

Miljøarbeider Pål serverer havregrøt til ansatte og elever hver morgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Borg vgs er vi opptatte av din helse, ikke bare gjennom psykisk helse og kosthold, men også at alle elever skal ha muligheten til å bevege seg. Borg vgs har hatt særlig fokus på kroppsøving og bevegelsesglede.  Vi er tett på elevene og tilrettelegger slik at alle kan oppleve mestring i kroppsøving ut fra sine forutsetninger.

I løpet av høsten, har helsesykepleier et opplegg i alle VG1-klassene og seksualitet og samliv. Dette har vi fått svært positive tilbakemeldinger på fra elevene.

Skolen har et team som arbeider forebyggende mot rus. Rusteamet er et sammensatt team med personer fra elevtjenesten og skolehelsetjenesten i tett samarbeid med de ulike avdelingers fagledere. Vi arbeider for en rusfri skole ved å være tett på elevene og samarbeide på tvers med alle som kjenner elevene. 

Vårt mål er at alle skal trives på Borg vgs, både ansatte og elever. Vi følger tett med på elevene våre, både når det gjelder tilstedeværelse på skolen og den faglige utviklingen, slik at vi fort kan fange opp dersom det ser ut til at en elev kan trenge litt ekstra oppfølging. 

Dersom du ønsker å snakke med noen, ta kontakt med din kontaktlærer eller en i elevtjenesten