Psykisk helse

Alle mennesker har en psykisk helse og dette tar vi på Borg vgs på alvor.

 

To par ben på en gressplen - Klikk for stort bilde Rogério Martins/Pexels   

På Borg videregående skole legger vi vekt på psykisk helse  for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

En god psykisk helse er viktig for å kunne mestre hverdagen, både det sosiale og skolen. Når vi setter fokus på psykisk helse, er det fordi vi ønsker at du skal lykkes med skolen og nå målene dine her på Borg vgs. Dette vil vi hjelpe deg med.

Skolens elevtjeneste spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Elevtjenesten består av to rådgivere, en miljøarbeider, en helsesykepleier og en NAV-rådgiver samt leder for elevtjenesten. I tillegg har skolen en psykiatrisk sykepleier på skolen en gang i uken.  Alle disse samarbeider for at du som elev skal ha det bra på skolen hos oss. Kontaktlæreren din er også en viktig person i dette arbeidet, da dette er den læreren som ofte ser deg mest i løpet av en uke og som kjenner deg best.

Elevtjenesten er spesielt synlig de to første skoleukene på høsten, da de går rundt i grønne t-skjorter. De kommer også rundt i klassene og presenterer seg selv.

Når vi snakker høyt om psykisk helse, ser vi at elevene også blir bevisste viktigheten av å ha det bra, og slik lettere tar kontakt dersom man har det vanskelig. Å være lei seg er normalt, og vanligvis varer det ikke så lenge. Men noen ganger går det ikke over av seg selv, og man er lei seg over en lengre periode. Da kan det være vanskelig å tenke på andre ting eller å få ting gjort. Da kan det være godt å snakke med noen som kan hjelpe deg ut av det. Elevtjenesten hjelpe deg videre, enten ved å være en å snakke med, eller å henvise deg videre til psykolog.

Ta kontakt med kontaktlærer eller en i elevtjenesten dersom du strever med tunge tanker, er lei deg, nervøs, redd, deprimert, usikker osv.

Skolen ved elevtjenesten og elevrådsstyret markerer verdensdagen for psykisk helse hvert år. 

Hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse på Borg vgs