Aktuelt

28. november - Gratis kurs for håndverkere om energitiltak i eldre bygg

Akershus bygningsvernsenter og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs om energitiltak i eldre bygg i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Eeffy. Målgruppa er håndverkere i Viken. 

24. oktober - Søknadsverksted

Gratis, digitalt søknadsverksted for eiere av eldre bygg!  

Satsning på energirådgivning og kurs fortsetter høsten 2023!

                Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter fortsetter sin satsning på energirådgivning i eldre bygg!

26. og 30. september - Kurs i bygningsanalyse

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs i bygningsanalyse for huseiere.

22.-24. juni - Laftekurs på Sigdal museum!

Sigdal museum og bygningsvernsenteret arrangerer laftekurs med Hans Petter Musum på museet!  

Tilskuddsordninger til bygningsvern og istandsetting

Lurer du på hvor du kan søke midler til istandsetting? Her presenteres en oversikt over de viktigste tilskuddsordningene til istandsetting av eldre bygg og anlegg. Det er mulig å søke støtte flere steder til samme prosjekt.

Gratis ENØK-rådgivning og kurs for eiere av eldre bygninger i Viken!

Vi er med på spennende ny ENØK-satsning der eiere av eldre bygninger i Viken kan få gratis rådgivning og kursing!  

Digitalt søknadsverksted 13. februar!

      Det finnes flere ulike offentlige og private tilskuddsordninger for deg som skal sette i stand huset ditt. Få informasjon om disse ordningene, og gode råd til hvordan du kan skrive en god søknad!

6. april - Lov i låven

      Har du en låve eller et annet hus på gården som står tomt, og som du ønsker å gjøre noe med? Har du lyst til å starte med «noe» i låven, men ikke vet hva som er lov? Lurer du på hvem du må forholde deg til og hvordan du lettere skal navigere i systemet? Eller er du saksbehandleren på den andre siden av bordet? Lurer du på hvordan du kan legge forholdene til rette for bønder som ønsker å drive med ny næring på gården? Er du trygg på hvordan intensjonen i «Gården som ressurs» ivaretas i Plan og bygningsloven og annet lovverk?

Fredet, vernet eller verneverdig?

Lurer du på hva fredet, vernet og bevaringsverdig betyr, og hva slags vernestatus huset ditt har?