Opptak fra foredrag om tilskuddsordninger til gamle hus

Rød trebrakke - Klikk for stort bildeSoldatbrakka på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Viken fylkeskommune  16. februar arrangerte vi søknadswebinar om tilskuddsordninger for istandsetting av gamle hus sammen med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet. Her er opptak fra foredragene.

Om ulike tilskuddsordninger og hvordan du kan skrive en god søknad - Ole Jakob Holt

 

Om Kulturminnefondets tilskuddsordning - Einar Engen

 

Om Viken fylkeskommunes tilskuddsordning for verneverdige bygg og anlegg - Linn Marie Krogsrud

Til toppen