Satsning på energirådgivning og kurs fortsetter høsten 2023!

Eldre hus er bygget med andre metoder og materialer enn moderne hus. Linn Marie Krogsrud, Viken fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter fortsetter sin satsning på energirådgivning i eldre bygg!

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Satsningen består av en egen gratis befaringstjeneste, kurs og informasjonskampanje for eiere og forvaltere av eldre bygg. Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.

Vi besøkte mer enn 100 huseiere våren 2023 - nå åpner vi opp for nye befaringer!

Befaringstjenesten

 

Huseiere kan melde sin interesse for befaring her!

Det er også mulig å be om digital rådgivning/rådgivning per telefon. 

Viken fylkeskommune tilbyr også gratis energirådgivning for alle huseiere, meld din interesse på klimasmart.no.

Kurs og arrangementer for huseiere og håndverkere

27. NOVEMBER KL. 18: WEBINAR OM ENERGITILTAK I ELDRE MURBYGG

Dette er et kurs for deg som ønsker å gjøre energitiltak på en bærekraftig og hensynsfull måte! Arrangører er Murbyen Oslo og Buskerud bygningsvernsenter. Kursholder er arkitekt Ulf Teigen.  Mer info om arrangementet: lenke kommer

Program

  • 18:00 - 18:05: Velkommen v/ Buskerud bygningsvernsenter
  • 18:05 -18:25: Hvordan er murbygg konstruert? Murfasader og materialvalg
  • 18:25-18:45: Vurdering av tiltak i gamle hus - hvilke tiltak har størst effekt? Hvordan går man frem? Ulike tiltak og oppvarmingskilder
  • 18:45-19:15: Ulike typer isolasjon – hvordan og hvor? Typiske eksempler, problemstillinger og valg av isolasjonsmateriale
  • 19:15-19:30: Spørsmål og diskusjon

PÅMELDINGSLENKE ENØK I MURBYGG

 

28. NOVEMBER: WEBINAR OM ENERGITILTAK I ELDRE BYGG FOR HÅNDVERKERE

Akershus bygningsvernsenter og Buskerud bygningsvernsenter arrangerer kurs om energitiltak i eldre bygg i samarbeid med Fortidsminneforeningen og Eeffy. Dette kurset er for håndverkere som ønsker å få kunnskap om hvordan du gjennomfører energitiltak i eldre bygg og hvilke råd du skal gi til huseiere. Kursholdere er Ola Fjeldheim, Glen Lesaca og Ona Flindall. Det er ingen kursavgift.

Del 1: Tirsdag 28. november kl. 18-20 (digitalt)

Vi tar for oss typiske problemstillinger knyttet til energitiltak og varmetap i eldre bygg før 1960, samt bygningsfysikk og ulike typer isolasjon. 

Del 2: 4./5./8. desember kl. 14-16

Vi gjennomfører tre kursbefaringer rundt om i Viken. Deltakerne skal vurdere et eldre bygg og foreslå aktuelle energitiltak. OBS: kun 10 plasser per befaring! Huk av for hvilken befaring du ønsker å delta på i påmeldingsskjemaet. Påmelding er bindende..              

4. desember: Befaring i Sørum, Lillestrøm kommune

5. desember: Befaring i Gressvik, Fredrikstad kommune

8. desember: Befaring i Vestfossen, Øvre Eiker kommune

 PÅMELDINGSSKJEMA HÅNDVERKERKURS

 

Om energitiltak i eldre bygg

Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Mer informasjon kommer, i mellomtiden kan du finne god informasjon på sidene til Bygg og Bevar.