Fagdag i bygningsvern

Byggfagelever kan få en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Vi tilbyr et ferdig opplegg for VG2 bygg- og anleggsteknikk, som er knyttet til kompetansemålene i læreplanen.

To gutter høvler en planke - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune  

Buskerud bygningsvernsenter arrangerer et formidlingsopplegg i samarbeid med Den kulturelle skolesekken for byggfagelever ved de videregående skolene i Buskerud.

Målet med formidlingsopplegget er å gi en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern, og samtidig inspirere elever som er nysgjerrige på disse temaene. Opplegget er primært ment for VG2 bygg- og anleggsteknikk og er knyttet til kompetansemålene i læreplanen. Opplegget er en blanding av teori og praksis, hvor hovedvekten ligger på praktiske øvelser i tradisjonshåndverk.

Buskerud bygningsvernsenter holder til i en gammel soldatbrakke på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Her har vi formidlingsrom og verksted. Uteområdet foran soldatbrakka brukes til øvelser i tradisjonshåndverk og museets bygninger gir fine eksempler på eldre tiders byggeskikk. I løpet av en dag på bygningsvernsenteret får elevene en innføring i:

  • Praktiske øvelser med tradisjonelt håndverktøy (øks, bandkniv, håndhøvler, med mer)
  • Prinsipper for praktisk bygningsvern
  • Byggeskikk og stilhistorie

Påmelding

Formidlingsopplegget i tradisjonshåndverk og bygningsvern gjennomføres i mai/juni hvert år.

Påmelding gjøres direkte til buskerudbygningsvernsenter@viken.no.

Se mer informasjon på nettsidene til Den Kulturelle skolesekken.

Bygningsvernutstilling - "Spor av tradisjon"

Ønsker du å bli kjent med håndverkere og vite mer om håndverk og byggeskikk fra 1700-tallet og frem til i dag? Les mer om vår utstilling: 

Spor av tradisjon

Til toppen