Kursrekke for håndverkere

Buskerud bygningvernsenters hovedmål er å bidra til økt kompetanse i tradisjonshåndverk og restaurering blant håndverkere i Buskerud. Håndverkere som ønsker fordype seg i praktisk bygningsvern kan søke om plass på kursrekka i tradisjonshåndverk. Kursrekka tilbys i Nesbyen og i Lier.

Om kursrekka

Kursrekka i tradisjonshåndverk består av åtte samlinger som foregår over et år, fra august 2021 til juni 2022. Kursdeltakerne skal gjennomføre totalt ca. 190 timer, der hovedvekten er lagt på praktiske øvelser med tradisjonelt verktøy. Samlingene gjennomføres med anerkjente kursholdere fra de fremste fagmiljøene innenfor bygningsvern og tradisjonshåndverk i Norge.

Mannlige og kvinnelige kursdeltakere sitter foran en gammel trebygning - Klikk for stort bildeOpplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk 2016-2017 ble avsluttet med en studietur til Numedal. Bildet er tatt foran loftet på Sevletunet. Camilla P. Nilsen © Viken fylkeskommune  

Kursrekka har som mål å gi etablerte håndverkere en innføring i tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Deltakerne lærer blant annet om virkeskvalitet, lafteteknikk, tørrmuring og overflatebehandling. I tillegg får deltakerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper. Det er totalt 33 håndverkere som har fullført opplæringsprogrammet i tradisjonshåndverk siden oppstarten i 2010.

Kursrekka tilbys to steder; i Nesbyen i Hallingdal og på Lier bygdetun. Det er plass til 10 deltakere på hvert kurssted. Det er ingen kursavgift ved deltakelse på kursrekka. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

Vi arrangerer et digitalt informasjonsmøte om kursrekkene 20. april kl. 18-19. Send e-post til linnkr@viken.no dersom du ønsker å delta.

Info om påmelding til kursrekka kommer her

Kursrekke i Nesbyen

Alle samlinger foregår mandag-onsdag kl. 08-16. De fleste samlingene avholdes på Hallingdal museum. 

Uke 33 - 19.-21. august 

Samling 1: Innføring i bygningsvern og antikvariske retningslinjer 

Gamle hus og bygningsfysikk, bygningsbiologi – sopp og skadeinsekter, stilhistorie og teknologi,  antikvariske retningslinjer, ulike former for vern/ fredning, forvaltning og støtteordninger. 

Instruktører: Frank Berg, byggmester og lærebokforfatter, Svein Hus Folkedal, ingeniør og sopp- og skadedyrspesialist, Nils Friis, arkitekt, Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud 

Uke 37  -  13.-15. september 

Samling 2: Bygningsanalyse 

Tilstandsregistrering etter NS-EN 16096, dokumentasjon, fotodokumentasjon, søknader. 

Instruktører: Vegard Røhme, arkitekt og håndverker, og Ivar Jørstad, bygningsvernrådgiver og tømrermester 

Uke 42  -  18.-20. oktober 

Samling 3: Lafting 

Innføring i lafting og restaureringslafting. 

Instruktører: Laftetømrerne Henrik Mørch og Audun Eken og Ivar Jørstad 

Uke 46  - 15.-17. november 

Samling 4: Høvling og høvelmaking 

Innføring i høvelmaking og høvling. Vi lager egne høvler og høvler kopier av listverk og panel til bruk i restaureringsarbeid. Egenandel: 1500,- for materialer til egen høvel. 

Instruktører: Jarle Hugstmyr, Håndsverksinstituttet og Ivar Jørstad 

Uke 7  -  14.-16. februar 

Samling 5: Restaurering av vinduer 

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling. 

Instruktører: Casper Juul Berthelsen, bygningsvernhåndverker/vindus-restauratør og Ivar Jørstad 

Uke 11  -  14.-16. mars 

Samling 6: Materialkvalitet 

Lese trær på rot og hvordan finne egna trevirke til restaureringsoppdrag. Saging av tømmer på båndsag og litt om ulike typer skurmønstre. Om virke til ulike bygningsdeler. 

Instruktører: Steinar Moldal, tømrer Magnus Wammen og Ivar Jørstad

Uke 19  -   9.-11. mai 

Samling 7: Tradisjonell maling 

Tilstandsvurdering, vurdere/bestemme malte flater, grunnarbeider, laging og bruk av komposisjons- og linoljemaling. 

Instruktør: Ole Andreas Klaveness, malermester 

Uke 24  -  13.-15. juni 

Samling 8: Tørrmuring 

Innføring i tørrmurte konstruksjoner og reparasjon/restaurering av eldre grunnmurer/trapper og forstøtningsmurer. Hvordan velge riktig stein? Praktisk tilnærming til reparasjoner av gamle murer. 

Instruktører: Haakon Aase, tørrsteinsmurer, assistert av Ivar Jørstad 

Kursrekke i Lier

Alle samlinger foregår torsdag-lørdag kl. 08-16. De fleste samlingene avholdes på Lier bygdetun.

Uke 33 - 22.-24. august 

Samling 1: Innføring i bygningsvern og antikvariske retningslinjer

Gamle hus og bygningsfysikk, bygningsbiologi – sopp og skadeinsekter, stilhistorie og teknologi, antikvariske retningslinjer, ulike former for vern/ fredning, forvaltning og støtteordninger 

Instruktører: Frank Berg, byggmester og lærebokforfatter; Svein Hus Folkedal, ingeniør og sopp- og skadedyrspesialist; Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud 

Uke 37  -  16.-18. september 

Samling 2: Bygningsanalyse

Tilstandsregistrering etter NS-EN 16096, dokumentasjon, fotodokumentasjon, søknader 

Instruktører: Vegard Røhme, arkitekt og håndverker og Ivar Jørstad, bygningsvernrådgiver og tømrermester 

Uke 42  -  21.-23. oktober 

Samling 3: Lafting

Innføring i lafting og restaureringslafting. 

Instruktører: Laftetømrerne Henrik Mørch og Audun Eken og Ivar Jørstad  

Uke 46  -  18.-20. november 

Samling 4: Høvling og høvelmaking

Innføring i høvelmaking og høvling. Vi lager egne høvler og høvler kopier av listverk og panel til bruk i restaureringsarbeid. Egenandel: 1500,- for materialer til egen høvel. 

Instruktører: Jarle Hugstmyr, Håndsverksinstituttet, og Ivar Jørstad 

Uke 7  -  17.-19. februar 

Samling 5: Restaurering av vinduer

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling. 

Instruktører: Casper Juul Berthelsen, bygningsvernhåndverker/vindus-restauratør og Ivar Jørstad 

Uke 11  -  17.-19. mars 

Samling 6: Materialkvalitet

Lese trær på rot og hvordan finne egna trevirke til restaureringsoppdrag. Saging av tømmer på båndsag og litt om ulike typer skurmønstre. Om virke til ulike bygningsdeler. 

Instruktører: Steinar Moldal, lærer og byggmester, og Ivar Jørstad

Uke 19  -  12.-14. mai 

Samling 7: Tradisjonell maling

Tilstandsvurdering, vurdere/bestemme malte flater, grunnarbeider, laging og bruk av komposisjons- og linoljemaling.  

Instruktør: Cecilie Marie Breen, malermester. 

Uke 24  -  16.-18. juni 

Samling 8: Tørrmuring

Innføring i tørrmurte konstruksjoner og reparasjon/restaurering av eldre grunnmurer/trapper og forstøtningsmurer. Hvordan velge riktig stein? Praktisk tilnærming til reparasjoner av gamle murer. 

Instruktører: Haakon Aase, tørrsteinsmurer, assistert av Ivar Jørstad

Til toppen