Ferskt foreldresamarbeid

Inkludering, russetid, rus, fellesarrangementer og kommunikasjonsplattformer var temaer som foreldregruppa snakket om på sitt første møte.

Foreldregruppa og rektor sitter rundt et bord. - Klikk for stort bildeForeldregruppa på sitt første møte. F.v.: Gry Haugen, KariAnne Vrabel, Anders Kvaase, rektor Bjørn-Erik Buøen, Britt Ovenstad Desserud, Siv Iren Hansen, Mirjam Hængsle Helgestad og Kari Skjenald. Bente Holm

Rektor Bjørn-Erik Buøen er fornøyd med å ha fått på plass en foreldregruppe ved Buskerud videregående skole. Det første møtet fant sted onsdag 8. mars.

- Hovedmålet er at dette skal være en ressursgruppe med foresatte som ønsker å bidra til at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, sier Buøen.

Med seg i gruppa har han opplæringsleder Bente Holm og en fin gjeng foresatte: KariAnne Vrabel, Siv Iren Hansen, Gry Haugen, Kari Skjenald, Mirjam Hængsle Helgestad, Britt Ovenstad Desserud og Anders Kvaase.

Støtte hverandre

Temaer de snakket om på første møte var blant annet inkludering, russefeiring og russetid, rus, positive tiltak som fellesarrangementer og kommunikasjonsplattformer for alle foresatte.

Det ble også løftet fram et behov om at foresatte enkelt kan søke hverandre og støtte hverandre i hvordan en møter sin egen ungdom i situasjoner der en kanskje opplever å være den kjipe forelderen.

- Foreldre kan ofte bli usikre, og i videregående skole føler mange at de ikke har det foreldresamarbeidet en er vant til gjennom grunnskolen. Ting som skjer i ungdomsmiljøer på fritiden og i helgene, dras også inn i skolen, og er noe som definitivt bør være et samarbeidstema, mener rektor.

Plass til flere

- Dette er en start på noe svært positivt, som vi gleder oss til å se resultatet av etter hvert. Både vi som jobber i skolen, og alle foresatte har i hvert fall en felles plattform med et ønske om at ALLE skal med, og at alle elever skal oppleve en trygg og god skolehverdag. Stemningen var svært positiv, og det var mye engasjement, forteller rektor.

Neste møte er onsdag 12. april klokka 18.00 på personalrommet på avd. Rosthaug, Jellumveien 1.

- Vi har plass til flere i gruppa, så bare ta kontakt om du er interessert i å samarbeide om ungdommene, avslutter Buøen.

Til toppen