Lærerstreiken er over

Det ble tirsdag kveld kunngjort at lærerstreiken er over. Det innebærer at all undervisning startet opp igjen onsdag i henhold til timeplanen slik den foreligger i VIS.

Lærerne som var i streik, har ikke hatt tilgang til skolens systemer, og følgelig ikke tilgang til egne fag og planer under streiken. Dette innebærer at elevene kan oppleve konsekvenser av dette i oppstarten. Det er likevel viktig at elever og ansatte kommer godt i gang sammen, og vi håper at det er forståelse for det dersom noe kanskje fortsatt ikke fungerer helt optimalt.

Vi har hatt en lang periode uten opplæring. Vi forventer ikke at elevene lærer det de skal på egenhånd uten kvalifiserte og kompetente lærere og forstår at elevene i varierende grad har kunnet tilegne seg fagstoff under streikeperioden. 

Vi jobber med planer for hvordan noe av det tapte kan hentes inn igjen i ulike fag. Både ledelse, lærere og elevrådsstyret vil bli involvert i dette arbeidet. Vi vil se på hva som kan gjøres i det som gjenstår av høstsemesteret, men også gjennom vårsemesteret og helt fram til eksamen og frist for standpunktkarakterer. 

Jeg ønsker alle elever og ansatte velkommen tilbake til skolen vår! 

Åmot, 28.09.22

Rektor, Bjørn-Erik Buøen

Til toppen