Gratis mat på skolen

Fra mandag 12. april starter vi opp med gratis, bærekraftig skolemåltid! I en prøveperiode serveres det ett måltid i uka per klasse.

Jente med vannmelon - Klikk for stort bilde Caju Gomes/Unsplash   

På Buskerud videregående skole har vi valgt å servere bærekraftig lunsj. Lunsjen serveres og inntas i tidsrommet 11.25-11.55.

Varmmat og kaldmat

Lunsjen kan være både varmmat og kaldmat, og på sikt vil det være en kombinasjon av dette hver uke. Kantina vil stå for mat fire dager i uka. Restaurant- og matfag har ansvar for servering av varmmat en gang i uka.

Et måltid kan være:

 • Foccacia med ulike pålegg, frukt og grønnsaker
 • Havregrøt med ulike toppinger
 • Varmmat som tomatsuppe, spagetti med kjøttsaus, lapskaus, osv.

I klasserommene

Lunsjen spises i klasserommene, og elever får ansvar for å hente en kasse med mat. De lærerne som velger å spise sammen med elevene, får mat.

Det vil bli en prøveperiode på noen uker der alle klasser får ett måltid i uka. Det vil altså bli fire dager i uka da elevene må ha med seg niste. Dette gjør vi fordi det tar tid å bygge opp et så omfattende prosjekt som det skolemåltidet er. Vi bygger prosjektet gradvis ut.

Det vil bli satt opp en plan for når de enkelte klassene får servering, og denne vil elevene finne på infoskjermene.

Matsvinn registreres

Maten serveres i matkasser laget av elever på byggfag. Mange av oss har kanskje hentet melk eller frukt i grunnskolen, og det vil være basert på det samme prinsippet – utvalgte elever fra klassen henter maten i kassene og leverer kassene tilbake etter at måltidet er inntatt.

Når kassene skal leveres tilbake, vil det også bli registrert hvor mye mat som kastes. Grunnen til dette er at vi ønsker å unngå matsvinn. Mindre matsvinn er et viktig prinsipp for bærekraftig måltid. Vi vil synliggjøre matsvinnet slik at elevene blir klar over hvor mye mat som kastes. 

Et felles måltid

Elever på Restaurant- og matfag koser seg rundt matbordet. - Klikk for stort bilde Jørn-Are Longfjeld  

Grunnene til at elevene skal spise i klasserommet, er flere, men det aller viktigste er at mat ikke bare er mat, men et MÅLTID. Hva ligger i et måltid? Måltid er også det sosiale fellesskapet, og vi håper at et skolemåltid kan være med på å skape et godt samhold i klassen i friminuttene.

For de lærerne (kontaktlærere, faglærere) er det også en fin arena til å møte elevene på andre måter enn på faglige arenaer. Det trenger ikke bare være kontaktlæreren som inviterer seg selv inn i klasserommet – det kan være vel så hyggelig for samfunnsfaglæreren å spise sammen med klassen sin.

Kantinene har heller ikke kapasitet til å romme alle elevene i lunsjen, og vi tenker at dette er en organisering som er i tråd med smittevernreglene.

Mange bidrar

For å få til dette måltidet, er vi avhengig av at alle er med og er rause overfor ting som kanskje ikke blir helt som vi hadde tenkt i begynnelsen. Vi må huske at dette er en utprøvingsfase. Vi har som mål at måltidet skal tilbys til alle elever på sikt hver dag, men vi trenger tilbakemeldinger. 

Disse bidrar for at elevene skal få et måltid:

 • Kantina pakker og er med på å produsere maten
 • Restaurant- og matfag lager et måltid i uka
 • Idrettsfag hjelper oss å opplyse om hva som er sunn og god mat
 • Byggfag produserer matkassene
 • Elevene som har markedsføring bidrar i å undersøke effekten av skolemåltidet
 • Lærere hjelper til med å organisere henting og levering av matkassene

Viktige prinsipper

Skolemat - Klikk for stort bilde melk.no   

 1. Måltidet skal være bærekraftig. Hva vil det si at maten er bærekraftig? Bærekraftig matproduksjon ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd. Maten som produseres, skal gi god, trygg og næringsrik mat til befolkningen nå og i framtida. Et eksempel på det, er gulrøttene som allerede har blitt delt ut i kantina. De er kortreiste, fordi de er dyrka på avdeling Buskerud. Kortreist mat = bærekraftig mat! FNs bærekraftsmål er sentrale.
 2. Råvarene skal være økologiske.
 3. Vi skal følge prinsippene til FHI for et sunt og godt måltid
 4. Fagfolkene i prosjektet er tydelige på at det viktigste ved å spise sunt, er at man spiser på en måte som gjør at man holder konsentrasjonen oppe.
 5. Mindre matsvinn – kaste minst mulig mat.

Bon appétit!

Her kan du lese mer om skolematprosjektet som Buskerud videregående skole er så heldige å få være med på.

Til toppen