Intensivkurs før høsteksamen

Tid: Tirsdag 13.09.22 Kl. 18:00-19:30

Sted: Buskerud vgs, avd. Rosthaug på rom A111. 

Ta med PC om du har, ellers er telefon mulig å bruke. Du må ha tilgang til MinID eller BankID. 

Pixabay  

Viken har gitt skolene oppdrag om intensivkurs for elever som har 1 eller IV i fag med standpunkt, og som derfor må melde seg til eksamen i høst for å bestå faget.

Dette gjelder elever som var avgangselever i 2020, 2021 og 2022. I tillegg går tilbudet til de som er elever ved Buskerud vgs og som «bærer med seg» en karakter 1 eller IV i standpunkt fra VG1 eller VG2.

Buskerud VGS innbyr aktuelle elever til informasjonsmøte med mulighet for hjelp til oppmelding og påmelding til eventuelle intensivkurs. Vi kan ikke love at alle som møter får et kurs på Buskerud VGS, men vi skal prøve å hjelpe alle ut i fra behovene de måtte ha. Kanskje i samarbeid med skoler i «nær omkrets». Omfanget av tilbudet vil bli bestemt på første samling. Det har klar sammenheng med hvor mange som ønsker tilbudet.

Vi forventer at det vil møte en del elever og tidligere elever som må ta et matematikkfag, siden det er i disse fagene det er mest «stryk». Her vil vi kunne få til et godt tilbud med eksamenstrening på skolen på ettermiddag/kveld. Andre fag er selvsagt også aktuelle.

Den som møter opp på dette informasjonsmøtet, melder seg opp til eksamen (som koster ca. kr 1200,-), og melder seg på intensivkurs – vil få tilbake oppmeldingsavgiften når eksamen er gjennomført. Det er ikke krav til å bestå for å få pengene tilbake.

Les mer på sidene til viken.no: Informasjon om intensivkurs på viken.no

Om du ikke kan møte på informasjonsmøtet, men ellers er interessert i påmelding på intensivkurs før eksamen – send Øystein Fidjestøl en SMS på 934 16 014.

Til toppen