Munnbind, avstand og håndvask

Vi ber om at alle tar et ansvar slik at vi begrenser omfang med smitte, karantener og ventekarantener og unngår karantene i påsken.

Munnbind - Klikk for stort bilde Ingvild Stegane Strandbråten  

Vi er på rødt nivå etter trafikklysmodellen, og det betyr at noen har hjemmeskole, og at andre møter på skolen. Vi venter ny smittevernveileder for videregående skole. Denne er utsatt noen dager ut i inneværende uke. 

Munnbind og avstand

Vi anmoder om at elever og ansatte bruker munnbind på kollektivtransport, og at alle bidrar til å holde god avstand og unngå store grupper i fellesområder på skolen. Skolen kan, pr. dags dato, ikke kreve at elever har med munnbind på skolen, men det kan være lurt å ha en pakke munnbind tilgjengelig i sekken dersom man i enkelte undervisningssituasjoner ikke kan holde avstand.

Vi oppfordrer til å bruke flere innganger enn kun hovedinngang. I pauser og friminutt er det et godt alternativ å møtes ute.

Det er viktig at alle ivaretar god håndhygiene og bruker våre spritdispensere.

Dugnad

Vi må gjøre en dugnad både inn mot påske, gjennom påsken og i etterkant, slik at vi kommer over denne siste kneika med Covid-19. Alle må være med på å ta et ansvar slik at vi begrenser omfang med smitte, karantener og ventekarantener. Det er kjedelig å gå inn i påskeferie i karantene!

Bjørn-Erik Buøen, rektor

Til toppen