Munnbind til elever og ansatte

Alle elever og ansatte får tilbud om gratis munnbind fra og med mandag 12. april. Munnbind kan hentes ved resepsjonene og på biblioteket.

Gutt med munnbind leser i bok - Klikk for stort bilde Alexandra Koch/Pixabay   

Det er slik at alle ansatte og elever kan få inntil to munnbind hver dag som de kan bruke i fellesområder, og eventuelt dersom det er behov for det i undervisningssituasjoner der én meter avstand ikke kan opprettholdes.

I følge smittevernveilederen som endres fra 12. april, er det fortsatt ikke anbefalt å bruke munnbind ellers i undervisningen, men heller opprettholde avstand.

Bord med munnbind står ved resepsjonene ved begge avdelinger og i biblioteket på avd. Rosthaug, og hver og en henter til seg selv.

Kastes i restavfall

Det er viktig at munnbind kastes i restavfall. Ekstra søppeldunker settes fram på avd. Rosthaug. På avd. Buskerud skal munnbind kastes i restavfallsdunkene på miljøstasjonene som står rundt om på avdelingen. 

Fra smittevernveilederen for videregående skole:

Råd om bruk av munnbind for elever i videregående skole  

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind må oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om munnbind.
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.

Råd om bruk av munnbind for ansatte i skolen

 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes. Tøymunnbind oppbevares i en lukket pose når den tas av, og vaskes etter bruk. Se råd om munnbind (FHI).
 • Det må være gode rutiner for avfallshåndtering for engangsmunnbind.
 • For best tilpasning til ansiktet, er munnbind som knyttes bak bedre enn munnbind som festes med strikk bak ørene.
 • Bruk av munnbind må ikke føre til at det lempes på andre smitteverntiltak, som for eksempel å holde seg hjemme ved luftveissymptomer.
 • For ansatte med en-til-en kontakt (for eksempel for spesialpedagoger, assistenter etc) blir kommunikasjon mer utfordrende ved bruk av munnbind. Dette må vurderes i den enkelte situasjon. Dersom den enkelte har få kontakter (ansvar for enkeltelever eller få elever per dag), anses ulempene ved bruk av munnbind større enn fordelene, og anbefales ikke brukt.

Koronaverter

De neste par ukene får vi koronaverter på skolen. Disse skal være godt synlig i miljøet på skolen, og de vil bidra med mer etterlevelse av smittevernbestemmelsene og mer voksentetthet for elevene. 

Til toppen