Offentliggjøring av standpunkt

Standpunktkarakterene blir kunngjort i Visma InSchool 12. juni – med klagefrist 22. juni 2021. 

Vitnemål og kompetansebevis - Klikk for stort bilde Tore Kristian Nygaard Kobbenes

Klagen må inneholde det vedtaket det klages på. Husk at alle klager må underskrives. Du rådfører deg med faglærer før du klager. At du er uenig i karakteren faglærer har satt, er ikke grunnlag for endring av standpunktkarakter.

Faglærer vurderer din samlede kompetanse i faget. Behandling av klage på karakter kan føre til at karakteren opprettholdes, eller at den endres opp eller ned. Klager på standpunktkarakterer vil være ferdigbehandlet fra klagenemnda i løpet av høsten 2021.

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt eleven, eventuelt foresatte, er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den. Dersom klagefristen ikke overholdes, mister eleven/eksaminanden normalt retten til å klage.

Klage må leveres eller sendes skriftlig til skolen innen 10-dagers fristen.

Veiledning og skjema for klage på standpunkt

Forskrift til opplæringslova

Hurtigklager

Vg3 og Vg2 Yrkesfag som ønsker rask behandling av standpunktklagene, må forholde seg til en forkortet klagefrist. En slik rask behandling gjelder kun Vg3 og Vg2 yrkesfag.

For å komme med i denne hurtigbehandlingen av klager, må den være levert underskrevet i papirform på skolen seinest tirsdag 15. juni 2021 kl. 12.00. (Klageskjema kan fås på skolen.) Klager som er levert etter hurtigfristen, men før klagefristen, blir behandlet til høsten.

Klagenemnda informerer klageren om resultatet. Finner klagenemnda at klagen tas til følge, sender nemnda saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering. Rektor setter endelig karakter. Den nye avgjørelsen kan ikke påklages.

Viken fylkeskommune anbefaler elever og privatister som har søkt opptak til universitet/høgskole, om å levere papirkopi av vitnemål til lærestedet, dersom vitnemålet blir endret etter klage. Hvis dette gjelder deg, ta kontakt med universitet/høgskole. Lærestedet må ha mottatt den nye dokumentasjonen fra deg, hvis det er endring etter klage før 10. juli 2021.

Her finner du den samme informasjonen om standpunkt og klage (PDF, 839 kB) i pdf-format.

Torkild Frøhaug, eksamensansvarlig

Til toppen