Til elever og foresatte - streik

Informasjon om timeplaner og fravær 

Alle elever ved skolen vår har i dag fått timeplaner som viser hvilke timer som går som vanlig, og hvilke timer det ikke er undervisning i, grunnet streiken. Det er viktig at elevene følger opp undervisning som ikke er berørt av streiken, og vi vil minne om at vanlig fraværsreglement og 10%-regel er gjeldende. Elevene får ikke fravær i de timene som ikke gjennomføres, grunnet streik.

De undervisningstimene som faller bort, vil ikke bli erstattet dvs. elevene får ikke disse timene seinere.

Elevene har tilgang til årsplan i fagene der temaer og innhold for timene pr.uke, ligger også for de timene elevene ikke får undervisning i, grunnet streiken. Dette ligger i Teams.

 

Bjørn-Erik Buøen, rektor

Til toppen