Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. Vi tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

PPT tilbyr veiledning i saker som omfatter din skolesituasjon. Vi utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter opplæringslova blant annet på følgende områder:

  • behov for spesialundervisning
  • utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
  • behov for tilrettelegging i undervisning og ved prøver og eksamen

I tillegg kan vi tilby veiledning i andre saker som omfatter din skolesituasjon, som psykososiale vansker, lære- og fagvansker og læringsmiljø. Vi utreder også behov for punktskriftopplæring for elever med synshemming, og behov for opplæring i og på tegnspråk for elever med hørselshemming. Vi har et tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten der det er aktuelt.

Ved siden av å bistå skolene med å tilrettelegge opplæringen for elever med særlige behov, driver vi også kompetanseheving overfor skoler, lærere og rådgivere.

PPT på Buskerud videregående skole

Ansatte i PP-tjenesten, Caroline Gjesmoe og Eva Medbøen, kan du treffe på både avd. Rosthaug og på avd. Buskerud. De samarbeider med rådgivere, helsesøster, miljøterapeut, kontaktlærere og faglærere, men du kan også ta direkte kontakt dersom du føler behov for det.

Avd. Rosthaug: rom C268 (2. etg. C-fløy, til venstre i gangen).

Avd. Buskerud: i undervisningsbygget

Til toppen