Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Her ser vi de to helsesykepleierne ved skolen. - Klikk for stort bildeVeronika Aspebakken og Trude Rosenlund er helsesykepleiere ved Buskerud videregående skole. Ingvild Stegane Strandbråten  Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleierne våre er til stede på skolen hver dag. Du kan komme innom eller sende en sms.

 • Veronika Aspebakken, tlf. 40 91 43 87 
 • Trude Rosenlund, tlf. 97 42 99 54

På avd. Rosthaug holder vi til på rom 126 i rådgiverkorridoren bak biblioteket, og på avd. Buskerud finner du oss på rom 1216. 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom på Åmot helsestasjon. Dette er et gratis tilbud til ungdom mellom 13-23 år. Du trenger ikke å bestille time. Her kan du få råd og veiledning om helse og prevensjon. Mandag og torsdag klokka 13.30-15.30.

Se også  

Til toppen