Rektor og skolens ledelse

Rektor

Bjørn-Erik Buøen 
Tlf.: 32 22 21 21 
Mobil: 913 74 123

Utdanningsledere 

Rune Sørensen 
Tlf.: 32 22 21 25
Mobil: 922 40 906

 • Norsk
 • Påbygning
 • Teknologi- og industrifag

Øystein Fidjestøl
Tlf.: 32 22 21 19
Mobil: 934 16 014

 • Studieleder

Sølvi Tønder
Tlf.: 32 22 21 00
Mobil: 952 10 023

 • Naturbruk
 • Internat

Torkild Frøhaug
Tlf.: 32 22 21 24
Mobil:  974 91 005

 • Idrettsfag
 • Språk

Hege Bye
Tlf.: 32 22 21 23
Mobil: 906 10 196

 • Helse og oppvekst
 • Alternativ opplæring

Nils-Anders Tangen
Tlf.: 32 22 21 00
Mobil: 907 34 164

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag

Hanne Martinsen 
Tlf.: 32 22 21 26
Mobil: 993 86 460

 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Kantinene

Bente Holm
Tlf.: 32 22 21 00
Mobil: 907 61 607

 • Realfag og samfunnsfag
 • Studiespesialisering

Administrasjons- og personalleder

Nina-Irén Røste
Tlf.: 32 22 21 22
Mobil: 415 51 550